1. REKISTERINPITÄJÄ
Oulun Helluntailähetys ry (Y-tunnus: 0223652-7)
Uusikatu 78, 90120 Oulu
Puhelin: 040 5600584

2. KOTISIVUREKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Niina Garoës
nimi.sukunimi@ohl.fi
Puhelin: 040 7488550

 
3. REKISTERIN NIMI
Oulun Helluntailähetyksen kotisivurekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Oulun Helluntailähetyksen tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen.
(tuleeko sivuille joku ”anna palautetta” tai ”ota yhteyttä”? Se pitänee tässä myös mainita, jos tulee) 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Käyttäjän antama palaute ja yhteydenotot?
Tapahtumiin ilmoittautumiset.
 
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Oulun Helluntailähetyksen sivujen lomakkeilla.
Oulun Helluntailähetys saattaa saada myös tietoja lain sallimista kolmannen osapuolen järjestelmistä / tietokannoista, kuten Googlen analytiikkatyökalusta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
tietoja luovutetaan seuraaville tahoille ja seuraavissa tapauksissa:

Tapahtumiin ilmoittautuessa henkilöille jotka vastaavat ilmoittautumisista tai työntekijöille, jotka tarvitsevat ilmoittautuneen tiedot.
Palautteet luovutetaan vastuussa olevalle henkilölle.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N JA TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Oulun Helluntailähetys ei luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei palvelun toiminta erityisesti vaadi sitä. Tällöinkin asiakkaalta pyydetään lupa erikseen.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Käytämme asiakkaidemme tietojen suojaamisessa seuraavia menetelmiä:

Oulun Helluntailähetyksen tietoja säilytetään lukituissa tiloissa paitsi, kun tiedot kuljetaan pois tiloista esimerkiksi palaverit saaduista palautteista ja yhteydenotoista.
Oulun Helluntailähetyksen tiedot ovat salasanalla suojattuja.